Impressum

Carin Bakker
Nesselbachtal 1
57392 Schmallenberg

Telefoon: +49 (0) 29 75-80 97 90

E-mail: info@nesselbachtal.de

Ust.ID nr : DE282806110

ontkenning
online content

Ik neem geen verantwoordelijkheid voor de actualiteit, correctheid, volledigheid of kwaliteit van de verstrekte informatie. Aansprakelijkheidsclaims, die betrekking hebben op materiële of immateriële aard, veroorzaakt door het gebruik of onbruik van de informatie of het gebruik van onjuiste of onvolledige informatie zijn uitgesloten, tenzij mijn kant geen opzet of grove nalatigheid.

Verwijzingen en links

Ik verklaar uitdrukkelijk dat op het moment van het koppelen van de overeenkomstige gelinkte pagina’s vrij waren van illegale inhoud. Op de huidige en toekomstige vormgeving, inhoud of het auteurschap van de gelinkte / verbonden pagina’s van de site-beheerder geen invloed heeft. Daarom is de site operator distantieert zich van alle inhoud van alle gelinkte / verbonden pagina’s die zijn gewijzigd na de link. Deze vaststelling geldt voor alle binnen haar eigen Internet-links en verwijzingen evenals vermeldingen in het gedecoreerd door mij gastenboeken, discussieforums en mailinglijsten. Deze verklaring geldt voor alle links weergegeven op de website en voor alle inhoud van de pagina’s waarop de genoemde meegedeeld om het de banners en links.

auteursrecht

De site operator streeft ernaar om de auteursrechten van de afbeeldingen, geluidsbestanden, videofragmenten en teksten te respecteren, om zelf gecreëerde afbeeldingen, audio-bestanden, videofragmenten en teksten te gebruiken of licentievrije afbeeldingen, audio, video clips en teksten te gebruiken.
Alle eventueel door derden beschermde van Internet merken en handelsmerken zijn de bepalingen van het toepasselijke merkenrecht en de eigendomsrechten van de eigenaar van het auteursrecht. De loutere vermelding niet de conclusie trekken dat handelsmerken niet beschermd door de wet!
Het copyright voor gepubliceerde materiaal dat is gemaakt door de exploitant blijft als enige met de site operator. Elke reproductie of het gebruik van afbeeldingen, audio- en videofragmenten en teksten in andere elektronische of gedrukte publicaties is niet toegestaan door de site exploitant zonder uitdrukkelijke toestemming.

© Foto door HB Web Design

Alle foto’s die op deze pagina worden getoond is auteursrechtelijk beschermd.

Privacy

Voor zover er is de mogelijkheid om persoonlijke of zakelijke gegevens (e-mailadressen, namen, adressen), de openbaarmaking van deze gegevens door de gebruiker op vrijwillige basis in te voeren. Het gebruik en de betaling van alle aangeboden diensten – indien technisch mogelijk en redelijk – zonder de openbaarmaking van dergelijke gegevens of door het verschaffen van anonieme gegevens of een pseudoniem.

 

Rechtsgeldigheid van deze disclaimer

Deze disclaimer is als onderdeel van de op deze pagina verwezen internetaanbod worden beschouwd. Indien delen of individuele formuleringen van deze tekst niet, niet meer of niet volledig correct, de overige delen van het document blijven onaangetast in hun inhoud en geldigheid.